Uitgeverij

Een uitgeverij is een organisatie die werk van auteurs omzet in publicaties en boeken die onder haar naam worden verspreid. Dit trefwoord komt voor op:

Uitgeverij
Vacatures Webmaster Tue, 08/01/2017 - 21:00
Omnia – Amsterdam Uitgeverij heeft vacatures voor vrijwilligers of (onbezoldigde) stagiaires (Nederlandstalig en/of Engelstalig) voor een uitbreiding van haar activiteiten

Colofon

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is alles en iedereen dankbaar die een bijdrage hebben geleverd aan haar uitgaven, aan haar activiteiten en aan haar website.

Rechten

Omnia – Amsterdam Uitgeverij publiceert haar boeken onder de Creative Commons licentie. Afdrukken voor eigen gebruik of educatieve doeleinden is toegestaan.

Disclaimer

De uitgeverij heeft zorgvuldigheid betracht om de juistheid van informatie op de website te verzekeren; toch aanvaardt zij daarvoor geen aansprakelijkheid.