Scholastiek

Waardepapier van de VOC uit 1662
Door het Calvinisme met het mercantilisme is de aandacht in het leven van mensen verschoven van “zijn” naar “hebben”
Wie ben jij - Feiten en logica

Een verkenning van ons bestaan

In het deel "Feiten en Logica" van "Wie ben jij" wordt in Florence de overgang van de Middeleeuwse Scholastiek naar de Renaissance in ogenschouw genomen.