Manuscript

Richtsnoer voor manuscript Webmaster Tue, 08/01/2017 - 20:30
Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt uw manuscript graag ter inzage. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit richtsnoer te volgen voordat u uw werk verstuurd.
Beoordeling manuscript Webmaster Tue, 08/01/2017 - 20:24
Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt graag uw manuscript ter beoordeling, nadat u richtlijnen voor beoordeling van het manuscript heeft opgevolgd.