Espresso book machine

De Espresso Book Machine (EBM) is een print on demand (POD) machine die een boek in enkele minuten afdrukt en bindt. Het trefwoord komt voor op:
Espresso book machine