Creative Commons

 Met de Creative Commons licentie behouden auteur en uitgeverij hun rechten, maar geven toestemming om hun werk te verspreiden. Het trefwoord staat op:
Creative Commons

Colofon

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is alles en iedereen dankbaar die een bijdrage hebben geleverd aan haar uitgaven, aan haar activiteiten en aan haar website.

Rechten

Omnia – Amsterdam Uitgeverij publiceert haar boeken onder de Creative Commons licentie. Afdrukken voor eigen gebruik of educatieve doeleinden is toegestaan.

Over ons

Omnia – Amsterdam Uitgeverij is opgericht als non-profit organisatie die publicaties uitbrengt op het gebied van levensbeschouwing, religie en literatuur.