Amsterdam

Amsterdam is de vestigingsplaats van Omnia - Amsterdam Uitgeverij. Het trefwoord "Amsterdam" komt voor op de volgende webpagina's:

Plattegrond van Amsterdam
Vacatures Webmaster Tue, 08/01/2017 - 21:00
Omnia – Amsterdam Uitgeverij heeft vacatures voor vrijwilligers of (onbezoldigde) stagiaires (Nederlandstalig en/of Engelstalig) voor een uitbreiding van haar activiteiten

Colofon

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is alles en iedereen dankbaar die een bijdrage hebben geleverd aan haar uitgaven, aan haar activiteiten en aan haar website.

Rechten

Omnia – Amsterdam Uitgeverij publiceert haar boeken onder de Creative Commons licentie. Afdrukken voor eigen gebruik of educatieve doeleinden is toegestaan.

Disclaimer

Hoewel de uitgeverij zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van informatie op de website te verzekeren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid daarvoor