Amsterdam

Amsterdam is de vestigingsplaats van Omnia - Amsterdam Uitgeverij. Het trefwoord "Amsterdam" komt voor op de volgende webpagina's:

Plattegrond van Amsterdam
Persmap 2018 Webmaster Wed, 12/27/2017 - 20:54
De Persmap 2018 is verkrijgbaar via deze hyperlink. Mocht u nadere informatie wensen of heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te benaderen.
Vacatures Webmaster Tue, 08/01/2017 - 21:00
Omnia – Amsterdam Uitgeverij heeft vacatures voor vrijwilligers of (onbezoldigde) stagiaires (Nederlandstalig en/of Engelstalig) voor een uitbreiding van haar activiteiten

Colofon

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is alles en iedereen dankbaar die een bijdrage hebben geleverd aan haar uitgaven, aan haar activiteiten en aan haar website.
Beoordeling manuscript Webmaster Tue, 08/01/2017 - 20:24
Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt graag uw manuscript ter beoordeling, nadat u richtlijnen voor beoordeling van het manuscript heeft opgevolgd.

Rechten

Omnia – Amsterdam Uitgeverij publiceert haar boeken onder de Creative Commons licentie. Afdrukken voor eigen gebruik of educatieve doeleinden is toegestaan.

Disclaimer

De uitgeverij heeft zorgvuldigheid betracht om de juistheid van informatie op de website te verzekeren; toch aanvaardt zij daarvoor geen aansprakelijkheid.