Richtsnoer voor manuscript

Richtsnoer voor manuscript

Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt uw manuscript graag ter inzage.

U wordt verzocht uw manuscript als een enkel bestand aan te leveren via:

contact@omnia-amsterdam.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit richtsnoer te volgen, voordat u het manuscript naar ons verzendt ter beoordeling:

 1. Verstuur uw manuscript met een samenvatting (1-3 pages) en een aanbiedingsbrief met vermelding van:
  1. de titel,
  2. het aantal woorden,
  3. genre/categorie van het manuscript,
  4. een beschrijving van de inhoud (1-2 paragrafen) en
  5. de wijze waarop het manuscript past binnen ons boekenfonds.
 2. In principe accepteert Omnia – Amsterdam Uitgeverij alleen origineel werk. Wanneer een deel van het manuscript elders is verschenen (in een tijdschrift, persoonlijke website of blog), dan wordt u verzocht dit in de samenvatting te vermelden.
 3. Manuscripten moeten zijn opgesteld in een leesbaar 12-punts lettertype, 1,5 regelafstand en een enkele spatie tussen de zinnen. Vriendelijk verzoek om als spelling "ABN" of “English UK" te gebruiken. Iedere pagina moet zijn genummerd. Hoofdstukken beginnen op een nieuwe pagina met de titel vetgedrukt en 1,5 regelafstand van de tekst.
 4. Handgeschreven manuscripten of uitgeprinte manuscripten verzonden per post kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
 5. Wij streven ernaar om de manuscripten zo snel mogelijk te beoordelen: de beoordeling kan meer dan twee maanden in beslag nemen. Alle ingestuurde manuscripten ontvangen een bevestiging van ontvangst per email. Er is geen verdere correspondentie mogelijk over een afwijzing; wel kunt u gebruik maken van onze beschikbare professionele diensten voor auteurs.
 6. Op dit moment publiceert Omnia – Amsterdam Uitgeverij alleen in de Nederlandse taal en in de Engelse taal.
 7. Na acceptatie van een manuscript wordt een overeenkomst opgesteld tussen de auteur en Omnia – Amsterdam Uitgeverij.
 8. In principe publiceert Omnia - Amsterdam Uitgeverij alleen E-boeken. We geven onze E-boeken uit via onze website en wij promoten deze in onze nieuwsbrief en via sociale media.
 9. Wij verstrekken een ISBN voor al onze uitgaven en wij deponeren deze bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Wij deponeren onze uitgaven ook in andere relevante bibliotheken en digitale archieven.
 10. Van auteurs wordt verwacht dat zij hun E-boeken promoten via hun persoonlijke website en via sociale netwerken.

 Manuscripten die niet voldoen aan dit richtsnoer, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Gerelateerd