Ons boekenfonds

Algemeen

Het boekenfonds van Omnia – Amsterdam Uitgeverij wenst aan te zetten tot denken; boeken helpen hierbij.

Leeszaal in het British Museum

Onze onderwerpen

Sinds 2011 publiceert Omnia – Amsterdam Uitgeverij als kleine uitgeverij boeken op de raakvlakken tussen volgende gebieden:

Levensbeschouwing en filosofie

Ons boekenfonds richt zich op leesbare werken die een bijdrage leveren aan “Verdieping en verbreding van de kijk op ons leven".

Religie

De hedendaagse technologie laat toe dat de wereldbevolking rechtstreeks kennis en toegang heeft tot elkaars religie en leefwereld. Met onze uitgaven wensen wij kennis te verschaffen over wereldgodsdiensten en inleving te geven voor elkaars levensbeschouwing. Door haar uitgaven hoopt Omnia – Amsterdam Uitgeverij een bijdrage te leveren aan:

  • Vrede en geluk en
  • Een betere wereld voor iedereen.

Literatuur

De uitgaven van Omnia - Amsterdam Uitgeverij kenmerken zich door leesbaarheid en laagdrempelige toegankelijkheid voor de geïnteresseerde leek.

 

Gerelateerd