Ons boekenfonds

Het boekenfonds wenst Omnia – Amsterdam Uitgeverij aanzetten tot denken; boeken helpen hierbij

Leeszaal in het British Museum

Sinds 2011 publiceert Omnia – Amsterdam Uitgeverij als kleine uitgeverij boeken op de raakvlakken tussen volgende gebieden:

Levensbeschouwing en filosofie

Ons boekenfonds richt zich op leesbare werken die een bijdrage leveren aan “Het verbeteren en uitdragen van discussies en visies op de raakvlakken tussen filosofie, levensbeschouwing, literatuur en religie, opdat alles en iedereen hiervan de voldragen vruchten mogen genieten”.

Religie

De hedendaagse technologie laat toe dat de wereldbevolking rechtstreeks kennis en toegang heeft tot elkaars leefwerelden. Met onze uitgaven wensen wij een platform te verschaffen voor een open discussie over levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten, waarbij interesse en inleving in elkaars leefwereld en religie voorop staan. Door haar uitgaven hoopt Omnia – Amsterdam Uitgeverij bij te dragen aan vrede, een betere wereld en geluk voor alles en iedereen

Literatuur

De uitgaven van Omnia - Amsterdam Uitgeverij kenmerken zich door leesbaarheid en door een laagdrempelige toegankelijkheid voor de geïnteresseerde leek.