Disclaimer

Gebruik website Omnia - Amsterdam Uitgeverij

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van Omnia - Amsterdam Uitgeverij of van de inhoud van haar website kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord ten gevolge hebben. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit of door middel van de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van de website van Omnia – Amsterdam Uitgeverij te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt onder meer begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Omnia – Amsterdam Uitgeverij behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel Omnia – Amsterdam Uitgeverij zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Omnia – Amsterdam Uitgeverij geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Omnia – Amsterdam Uitgeverij geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Omnia – Amsterdam Uitgeverij redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Omnia – Amsterdam Uitgeverij garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid door Omnia - Amsterdam Uitgeverij

In geen enkel geval is Omnia – Amsterdam Uitgeverij, haar bestuurders, auteurs en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Omnia – Amsterdam Uitgeverij of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; en/of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Omnia – Amsterdam Uitgeverij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Omnia – Amsterdam Uitgeverij. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Omnia – Amsterdam Uitgeverij  worden aanbevolen. Het gebruik van derge­lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Omnia – Amsterdam Uitgeverij  aanvaardt geen enkele verantwoorde­lijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaar­heid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Omnia – Amsterdam Uitgeverij stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Omnia – Amsterdam Uitgeverij raadt u af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Omnia – Amsterdam Uitgeverij te sturen.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Omnia – Amsterdam Uitgeverij te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn.

Omnia – Amsterdam Uitgeverij behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment – zonder voorafgaande waarschuwing – te veranderen of te beëindigen. Omnia – Amsterdam Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.