Colofon

Met dank aan

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is iedereen dankbaar die heeft bijgedragen aan haar uitgaven, activiteiten en website.

Vooral wil Omnia - Amsterdam Uitgeverij dankbaarheid kenbaar maken aan:

  • Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan Drupal 8;
  • De aGov Distribution van Drupal 8 die wordt uitgegeven en ondersteund door PreviousNext;
  • De schrijvers die hun boeken onder Creative Commons Licentie beschikbaar stellen;
  • De medewerkers en de webmaster die de website ontwerpen en onderhouden.

Omnia - Amsterdam Uitgeverij en afbeeldingen

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is dankbaar voor het gebruik van de afbeeldingen op haar website.
Zonder de bijdrage van de makers van de afbeeldingen onder Creative Commons Licentie was de website in de huidige vorm niet mogelijk geweest.

De bronnen voor de afbeeldingen zijn:

  • Omslagen van boeken uitgegeven door Omnia - Amsterdam Uitgeverij;
  • Foto's and afbeeldingen in Wikipedia die soms zijn aangepast, gefilterd en/of gekaderd;
  • Afbeelding van de Espresso Book Machine

Als eigenaren van afbeeldingen die zijn gebruikt op deze website, niet kunnen instemmen met de wijze van gebruik, dan verzoekt de Webmaster vriendelijk om dit kenbaar te maken.
De Webmaster zal de afbeeldingen aanpassen of verwijderen om gevolg te geven aan de wensen van de rechtmatige eigenaren.

 

Gerelateerd