DRIFT Wijsgerig Festival 2018

“Buitenstebinnen”

​​Buitenstebinnen

“Buitenstebinnen”

Samenvatting

Wijsgerig Festival DRIFT is een jaarlijkse avond met een filosofisch programma – georganiseerd door studenten wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam – om op een toegankelijke manier academische filosofie te presenteren aan een breed publiek.

In 2007 is Wijsgerig Festival DRIFT in het leven geroepen uit onvrede met populair wetenschappelijke filosofie-evenementen waarbij de relatieve oppervlakkigheid vaak in schril contrast staat met de hoge toegangsprijs. Daarbij wil het festival ook tegenwicht bieden aan de vaak (voor zowel leek als student) ontoegankelijke wereld van de academische lezingen en symposia.

Wijsgerig Festival DRIFT is een jaarlijkse avond met een filosofisch programma – georganiseerd door studenten wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam – om op een toegankelijke manier academische filosofie te presenteren aan een breed publiek.

In 2007 is Wijsgerig Festival DRIFT in het leven geroepen uit onvrede met populair wetenschappelijke filosofie-evenementen waarbij de relatieve oppervlakkigheid vaak in schril contrast staat met de hoge toegangsprijs. Daarbij wil het festival ook tegenwicht bieden aan de vaak (voor zowel leek als student) ontoegankelijke wereld van de academische lezingen en symposia.

Sinds het ontstaan biedt het festival kwalitatief hoogstaande lezingen en debatten afgewisseld met lezingen van veelbelovende studenten (‘traplezingen’ genoemd omdat deze van oudsher op de trappen plaatsvonden) en verschillende kunstvormen. Bovendien wordt het festival traditioneel afgesloten met een groot feest.

Elk jaar kiest het collectief van organisatoren een thema, waarbij zij zich laten leiden door de recente ontwikkelingen in zowel de maatschappij als de wijsbegeerte. In 2018 was het thema: Buitenstebinnen. Hierbij stond het ontdekken en het verkennen van de grenzen tussen het buiten en het binnen en het gebied daartussen centraal en bovendien ter discussie. Dit viel bijvoorbeeld te benaderen vanuit een postmoderne hoek, maar ook binnen de metafysica of de fenomenologie.

Deze bundel bevat bijdragen van o.a. Judith Balso, Julia Hermann, Hanne de Jaegher, Jean-Luc Nancy en Marc Slors

Namens Collectief DRIFT 2019 veel plezier toegewenst bij het lezen van dit E-boek.

Titelinformatie

Samenstellers

Dagmar Bosma,
Daan Doeleman,
Esha Guy,
David Kleinsteuber
Bobby Uilen
Jasmin Atkins (proofreading English text)
Marie van Haaster (eindredactie)
Eva Witteman (eindredactie)
Eva Witteman (hoofdredactie)
Titel
DRIFT Wijsgerig Festival 2018
Buitenstebinnen
ISBN 9789491633294
NUR-code 730
Druk 1.0
Uitgave E-boek in Pdf-format - 11 MB
Formaat A4 - formaat
Pagina's 80
Uitgeverij Omnia – Amsterdam Uitgeverij
Publicatie Verschenen in 2019
Verkrijgbaar
Website van Wijsgerig Festival DRIFT
Koninklijke Bibiotheek
Prijs De paperback editie is tegen kostprijs verkrijgbaar op het festival 2019, zolang de voorraad strekt.

Gerelateerd