DRIFT Wijsgerig Festival 2015

“De Chaos Tegemoet”

De Chaos Tegemoet

“De Chaos Tegemoet”

 

Samenvatting

Wijsgerig Festival DRIFT is een jaarlijkse avond met een filosofisch programma – georganiseerd door studenten wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam – om op een toegankelijke manier academische filosofie te presenteren aan een breed publiek.

In 2007 is Wijsgerig Festival DRIFT in het leven geroepen uit onvrede met populair wetenschappelijke filosofie-evenementen waarbij de relatieve oppervlakkigheid vaak in schril contrast staat met de hoge toegangsprijs. Daarbij wil het festival ook tegenwicht bieden aan de vaak (voor zowel leek als student) ontoegankelijke wereld van de academische lezingen en symposia.

Sinds het ontstaan biedt het festival kwalitatief hoogstaande lezingen en debatten afgewisseld met lezingen van veelbelovende studenten (‘traplezingen’ genoemd omdat deze van oudsher op de trappen plaatsvonden) en verschillende kunstvormen. Bovendien wordt het festival traditioneel afgesloten met een groot feest.

Tijdens de negende editie van Wijsgerig Festival Drift was chaos het zwaartepunt waaromheen de hier gebundelde lezingen, debatten en gesprekken zich bewogen. Deze bundel wil, net als het festival, bijdragen aan een verkenning van de sporen die de wanorde trekt door ons leven en denken. De mens bezit immers een talent voor het herkennen en voortbrengen van orde in zijn omgeving. Hij omringt zich met gebouwen, geschriften en wetten, die stuk voor stuk uitingen zijn van zijn vertrouwen dat hij de wereld kan herleiden tot een harmonieuze, herkenbare structuur. In dit proces beschouwt hij de chaos vaak als een naïef stukje fictie, of hooguit als een vijand uit een ver verleden. Als de chaos dan toch plotseling opdoemt en de mens aan zijn macht herinnert, laat hij hem achter in onvrede en stille verbijstering.

Zijn wij gedoemd om de chaos in onze wereld te ontkennen, of is een erkenning wel degelijk mogelijk? En kan de chaos in zo'n geval een bondgenoot zijn in plaat van een vijand? Om deze vragen te beantwoorden, moeten we de alledaagse orde tijdelijk verlaten. Langs donkere boswegen en smalle paden, vinden we de paradoxen, kadavers en lang geleden vergeten talen van de chaos.

Deze bundel bevat bijdragen van onder andere: Raymond Geuss, Sally Haslanger, Matteo Pasquinelli, Yves Petry, René Boomskerks en Rob Riemen.

Namens Collectief DRIFT 2016 veel plezier toegewenst bij het lezen van dit E-boek.

Titelinformatie

Samenstellers

Rosa de Jong,
Mathijs Mul,
Christiaan Roodenburg,
Tivadar Vervoort en
Channa van Dijk (hoofdredactie)
Titel
DRIFT Wijsgerig Festival 2013
De Chaos Tegemoet
ISBN 9789491633263
NUR-code 730
Druk 1.0
Uitgave E-boek in Pdf-format - 1,3 MB
Formaat A5 - formaat
Pagina's 165
Uitgeverij Omnia – Amsterdam Uitgeverij
Publicatie Verschenen in 2016
Verkrijgbaar
Website van Wijsgerig Festival DRIFT
Koninklijke Bibiotheek
Prijs De paperback editie is tegen kostprijs verkrijgbaar op het festival 2014, zolang de voorraad strekt.

 

Gerelateerd