DRIFT Wijsgerig Festival 2014

Onder invloed

DRIFT "Onder invloed"

“Onder Invloed”

 

Samenvatting

Wijsgerig Festival DRIFT is een jaarlijkse avond met een filosofisch programma – georganiseerd door studenten wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam – om
op een toegankelijke manier academische filosofie te presenteren aan een breed publiek.

In 2007 is Wijsgerig Festival DRIFT in het leven geroepen uit onvrede met populair wetenschappelijke filosofie-evenementen waarbij de relatieve oppervlakkigheid vaak in schril contrast staat met de hoge toegangsprijs. Daarbij wil het festival ook tegenwicht bieden aan de vaak (voor zowel leek als student) ontoegankelijke wereld van de academische lezingen en symposia.

Sinds het ontstaan biedt het festival kwalitatief hoogstaande lezingen en debatten afgewisseld met lezingen van veelbelovende studenten (‘traplezingen’ genoemd omdat deze van oudsher op de trappen plaatsvonden) en verschillende kunstvormen. Bovendien wordt het festival traditioneel afgesloten met een groot feest.

Elk jaar kiest het collectief van organisatoren een thema, waarbij zij zich laten leiden door de recente ontwikkelingen in zowel de maatschappij als de wijsbegeerte. Dit jaar was thema Onder Invloed. Uitgangspunt van dit thema was reflecteren op de kritische houding die de filosofie op wetenschap kan hebben. Zo ontwikkelde de filosofie zich tijdens twintigste eeuw als zeer kritisch; alle goede bedoelingen en idealen die de Verlichting en vooruitgang hadden gebracht, moesten worden ontmanteld. De filosofie van de twintigste eeuw was sterk in het blootleggen van deze invloed. Zij was echter niet in staat om hier een positief antwoord tegenover te stellen. Hier ligt een taak voor de huidige filosofie. Hoe kunnen de wetenschapper en de politicus nog worden vertrouwd als ze altijd onder invloed zijn? Kunnen we niet anders dan overgeleverd zijn aan hun macht? Oftewel; hoe kunnen begrippen als objectiviteit, waarheid, moraal en vrijheid nog een positieve invulling krijgen, nadat de filosofie heeft laten zien dat ze altijd onder invloed staan? Dit is de uitdaging die DRIFT is aangegaan tijdens deze avond en het antwoord hierop is te lezen in dit e-book dat u nu voor u heeft.

Deze bundel bevat onder andere lezingen van Thomas Sedlacek, Markus Gabriel, Philippe Descola en een debat tussen Victor Kal en Paul Cliteur.

Namens Collectief DRIFT 2015 veel plezier toegewenst bij het lezen van dit E-boek.

Titelinformatie

Samenstellers

Eva van der Graaf,
Michiel den Haan,
Rosa de Jong,
Dyane Til,
Channa van Dijk (hoofdredactie)
Titel
DRIFT Wijsgerig Festival 2013
Onder invloed
ISBN 9789491633195
NUR-code 730
Druk 1.0
Uitgave E-boek in Pdf-format - 1 MB
Formaat A5 - formaat
Pagina's 170
Uitgeverij Omnia – Amsterdam Uitgeverij
Publicatie Verschenen in 2015
Verkrijgbaar
Website van Wijsgerig Festival DRIFT
Koninklijke Bibiotheek
Prijs De paperback editie is tegen kostprijs verkrijgbaar op het festival 2015, zolang de voorraad strekt.

 

Gerelateerd