DRIFT Wijsgerig Festival 2013

“De dingen de baas”

DRIFT Wijsgerig Festival 2013

“De dingen de baas”
naar: Belcampo

 

Samenvatting

Wijsgerig Festival DRIFT is een jaarlijkse avond met een filosofisch programma – georganiseerd door studenten wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam – om
op een toegankelijke manier academische filosofie te presenteren aan een breed publiek.

In 2007 is Wijsgerig Festival DRIFT in het leven geroepen uit onvrede met populair wetenschappelijke filosofie-evenementen waarbij de relatieve oppervlakkigheid vaak in schril contrast staat met de hoge toegangsprijs. Daarbij wil het festival ook tegenwicht bieden aan de vaak (voor zowel leek als student) ontoegankelijke wereld van de academische lezingen en symposia.

Sinds het ontstaan biedt het festival kwalitatief hoogstaande lezingen en debatten afgewisseld met lezingen van veelbelovende studenten (‘traplezingen’ genoemd omdat deze van oudsher op de trappen plaatsvonden) en verschillende kunstvormen. Bovendien wordt het festival traditioneel afgesloten met een groot feest.

Elk jaar kiest het collectief van organisatoren een thema, waarbij zij zich laten leiden door de recente ontwikkelingen in zowel de maatschappij als de wijsbegeerte. In 2013 was het thema: De dingen de baas. Dit thema is ontleend aan het gelijknamige verhaal van Belcampo, waarin de dingen tot leven komen en de wereldmacht overnemen. Met dit thema werd aangesloten bij de opkomst van een nieuwe stroming in de filosofie: “Objectgeoriënteerde filosofie”, waarbij niet langer het subject centraal staat.

Tijdens Wijsgerig Festival DRIFT 2013 zijn twee grote namen uit de objectgeoriënteerde filosofie met elkaar in debat gegaan, namelijk Graham Harman en Tristan García. Van het filosofische vuurwerk dat daarmee gepaard ging wordt in deze uitgave verslag gedaan. Ook de overige lezingen en debatten die allemaal op de een of andere manier met het thema ‘dingen’ te maken hebben, zijn het waard om gelezen te worden.

Namens Collectief DRIFT 2013 veel plezier toegewenst bij het lezen van dit (e-)boek.

Titelinformatie

Samenstellers

Gertjan Buijs,
Tom Kayzel,
Twan Kieboom,
Janno Martens,
Sigmund Bruno Schilpzand en
Deva Waal (hoofdredactie)
Titel
DRIFT Wijsgerig Festival 2013
De dingen de baas
ISBN 9789491633140
NUR-code 730
Druk 1.0
Uitgave E-boek in Pdf-format - 1,3 MB
Formaat A5 - formaat
Pagina's 180
Uitgeverij Omnia – Amsterdam Uitgeverij
Publicatie Verschenen in 2014
Verkrijgbaar
Website van Wijsgerig Festival DRIFT
Koninklijke Bibiotheek
Prijs De paperback editie is tegen kostprijs verkrijgbaar op het festival 2014, zolang de voorraad strekt.

 

Gerelateerd