Wet van oorzaak en gevolg

Kern van een cycloon
“śūnyatā” geeft de kern weer zoals de kern van een wervelstorm waarin windstilte heerst.