Sein und Zeit

Kwelders op de Waddenzee
Inter-zijn: Een dichter ziet een wolk drijven in het papier waarop het gedicht wordt geschreven.