Nul

Kwelders op de Waddenzee
Inter-zijn: Een dichter ziet een wolk drijven in het papier waarop het gedicht wordt geschreven.
Kern van een cycloon
“śūnyatā” geeft de kern weer zoals de kern van een wervelstorm waarin windstilte heerst.