Nirvana

Drijvende eenden
In één ademtocht, vorm – leegte en leegte – vorm, verenigd in al
Kern van een cycloon
“śūnyatā” geeft de kern weer zoals de kern van een wervelstorm waarin windstilte heerst.