Erich Fromm

Kern van een cycloon
“śūnyatā” geeft de kern weer zoals de kern van een wervelstorm waarin windstilte heerst.
Waardepapier van de VOC uit 1662
Door het Calvinisme met het mercantilisme is de aandacht in het leven van mensen verschoven van “zijn” naar “hebben”
Gouden Bocht Herengracht enkele eeuwen geleden
Het Calvinisme met de predestinatie van Gods genade heeft het wereldbeeld van Amsterdamse handelaren radicaal gewijzigd.