Amsterdam

Een deel van de zoektocht "Wie ben jij" vindt plaats in Amsterdam. De term "Amsterdam" komt voor in de volgende blogs:  

Amsterdam - Amster rond 1900
Zeven hoofdzonden - Jeroen Bosch
Robert Plutchik schrijft dat dichters en schrijvers de nuances van emoties en gevoelens beter vatten dan wetenschappers.
Waardepapier van de VOC uit 1662
Door het Calvinisme met het mercantilisme is de aandacht in het leven van mensen verschoven van “zijn” naar “hebben”
Gouden Bocht Herengracht enkele eeuwen geleden
Het Calvinisme met de predestinatie van Gods genade heeft het wereldbeeld van Amsterdamse handelaren radicaal gewijzigd.
Munt Zonnegod
Met Constantijn de Grote is “Een Zonne-God, Een rijk, Een keizer” ontstaan. Dit zien wij terug in "Zondag" voor de “Dag des Heren”.