śūnyata

Drascombe Drifter
Zeilen doet een beroep op de alomvattende wereldbeschouwing van vluchtigheid en imperfectie met de drie R’en.
Kern van een cycloon
“śūnyatā” geeft de kern weer zoals de kern van een wervelstorm waarin windstilte heerst.