Blog van Jan van Origo

Arrow of time
“Gedankenexperimenten”: Wij – reizend op het foton – nemen niets meer waar. De referentieklok staat stil en de tijdas van het foton is oneindig.
Roterend zwart gat met schijf
De ster is dood! Lang leve de ster! Uit de oorspronkelijke ster is een nieuwe ster ontstaan die straalt tot aan het einder van ons heelal.
Big bang expansie
Onze verbeelding wordt tot het uiterst opgerekt, niet voor fictie, maar om de dingen te begrijpen die echt zijn.
Kikker in water
“Wanneer jij volkomen jezelf bent, dan zie jij de dingen zoals ze zijn en jij wordt één met jouw omgeving”. Zitten als een kikker.
Drijvende eenden
In één ademtocht, vorm – leegte en leegte – vorm, verenigd in al
Steenmannetje
Al slaap ik altijd op mijn reizen elke nacht op een andere plaats, in de droom die ik steeds droom, ben ik in mijn eigen huis.
Kwelders op de Waddenzee
Inter-zijn: Een dichter ziet een wolk drijven in het papier waarop het gedicht wordt geschreven.
Wind in de zeilen
"Nu als bhikṣu ben ik weer opgenomen in de eeuwige baarmoeder van moeder aarde; en de wind neemt mij mee”.
Drascombe Drifter
Zeilen doet een beroep op de alomvattende wereldbeschouwing van vluchtigheid en imperfectie met de drie R’en.
Kern van een cycloon
“śūnyatā” geeft de kern weer zoals de kern van een wervelstorm waarin windstilte heerst.