Beoordeling manuscript

Beoordeling Manuscript

Omnia – Amsterdam Uitgeverij ontvangt graag uw manuscript ter beoordeling via:

contact@omnia-amsterdam.nl

Beoordeling manuscript

Voordat u het manuscript verstuurt, wordt u vriendelijk verzocht de volgende twee richtlijnen te lezen:

  • Past uw werk binnen het boekenfonds van Omnia – Amsterdam Uitgeverij met als doelstelling: “Verdieping en verbreding van de kijk op ons leven door publicaties op de raakvlakken tussen filosofie, levensbeschouwing, literatuur en religie”?
  • Is uw werk opgesteld in een vorm die beoordeling door Omnia – Amsterdam Uitgeverij mogelijk maakt? U wordt vriendelijk verzocht hiertoe de “Richtsnoeren voor manuscripten” en de “Stijlgids” van Omnia – Amsterdam Uitgeverij te lezen.

Na de evaluatie zal de uitgeverij het volgende voorstel doen:

  1. Uw werk is geschikt voor publicatie. Omnia – Amsterdam Uitgeverij neemt contact op met de auteur om het manuscript te gaan uitgeven;
  2. Uw werk vereist een beperkte vorm van redactie en proeflezen. Omnia – Amsterdam Uitgeverij neemt contact op met de auteur voor de aanpassing en de voorwaarden voor uitgave;
  3. Uitgave van uw werk is mogelijk na uitgebreide redactie en herschrijving. Omnia – Amsterdam Uitgeverij benadert de auteur voor suggesties voor de uitgebreide aanpassing.

Als de uitgever uw werk geschikt vindt voor publicatie, dan wordt een overeenkomst opgesteld voor de uitgave van het werk.

Wanneer de auteur en de uitgever overeenkomen om het manuscript uit te geven onder de Creative Commons Licentie, dan wordt een van de opties binnen deze licentie voor de publicatie van het werk gebruikt.

Wanneer de auteur het manuscript onder commerciële voorwaarden wenst uit te laten geven, dan wordt een passende overeenkomst opgesteld tussen de verschillende partijen en Omnia – Amsterdam Uitgeverij.

 

Gerelateerd